Samverkan med projektet

Samverkan med projektet2021-02-22T13:48:47+01:00

Hej, du viktiga samverkanspartner!

Vi har glädjen att meddela att vi äntligen kan bli ett komplement för er, för att tillsammans kunna erbjuda barn och unga i Stockholms län möjligheten till stärkt psykiska hälsa med hjälp av rörelseglädje.

Vi i Brännpunkten ideell förening har under många år arbetat med barn och unga, bland annat genom vår samtalsmetod MittBpSamtal. Vi har nu beviljats medel av Stockholms Läns Landsting för det 3-åriga projektet ”MinBpRörelse för ökad psykisk hälsa”. Vårt projekt handlar om att skapa en välfungerande koppling mellan vård/skola/förskrivare och föreningsliv och aktiviteter som ger rörelseglädje.

Våra erfarenheter är att ni som möter barn och unga i deras vardag saknar bra stöd för hur ni kan hjälpa barnen att stärka sin psykiska hälsa med hjälp av fysisk aktivitet och inkluderande bemötande. Det är inte alltid tydligt för er att veta vart ni kan vända er för att de unga ni möter ska få hjälp att hitta aktiviteter och en roligare fritid.

Projektet MinBpRörelse riktar sig till barn och unga 6-20 år som upplever utanförskap och de kan vara nedstämda, svårmotiverade, deppiga utsatta, smala, ha övervikt eller fetma. Vi kommer att samverka med skolor och elevhälsa, socialtjänst och ungdomsmottagningar, vårdcentral och BUP, kultur och fritid, övrigt föreningsliv samt politiker och chefer – för att brett kunna nå ut och nå fram till de barn och unga som har det svårt och behöver en trygg miljö och möjligheten att hitta sin rörelseglädje och känna gemenskap.

Tack vare projektmedlen från landstinget har vi nu möjlighet att tillsammans med er göra skillnad för en allt för stor och tyst målgrupp.

Hur kan vi samverka?
Vi ser fyra primära möjligheter till samverkan. Du kan engagera dig i ett eller flera av dessa:

  1. Vara delaktig i uppbyggnaden av samverkansmodellen och stödstrukturen för de unga, t. ex. ingå i arbetsgrupper eller liknande.
  2. Ha möjlighet att skicka vidare barn och unga till de aktiviteter vi och nätverket av föreningar arrangerar.
  3. Bjudas in till våra inspirationsträffar och workshops.
  4. Få information om utvecklingen i projektet via epost-utskick.

Intresserad av denna kostnadsfria möjlighet?
Läs mer om samverkan här>>
och gå in och anmäl ditt intresse att samverka här>>

Du får gärna sprida detta vidare till andra som också skulle kunna bidra och ha nytt av denna möjlighet!

Tillsammans är vi starkare – Du är viktig – Du gör skillnad – Ett barn i taget

Varma hälsningar

Ulrika Lingslunde, Anette Ekqvist och Veronica Thingvall
Kontaktuppgifter till oss hittar du här>>

Till toppen