Om MittBpSamtal

”MittBpSamtal” – ett enkelt verktyg för elever som vill ha hjälp med sin övervikt och obesitas. Verktyget upplevs som roligt av eleven samt ger dig som samtalsledare ett starkt stöd i de många gånger svåra samtalen.

MittBpSamtal är en samtalsmetod, med rötterna i MI. Metoden ger dig hjälp och konkreta tips på HUR du kan göra skillnad för de överviktiga/feta barnen på din skola, HUR du bemöter överviktiga elever vid vågen/hälsosamtalet, HUR du ringer hem till föräldrar och berättar att kurvorna sticker i höjden, HUR du kan att inspirera till livsstilsförändring och HUR du kan stimulera eleven att vidmakthålla nya vanor.

BRÄNNPUNKTENS samtals- och rörelsemetod är framtagen mellan åren 2009-2014 utifrån barn- och ungdomsperspektivet och tillsammans med över 650 familjer. Det handlar främst om bemötande-tekniker som motiverar till livsstilsförändringar. Alla barn och ungdomar som vi i BRÄNNPUNKTEN mött under åren vill ha hjälp, ingen vi träffat vill vara för tung. Likaså vill föräldrar ha hjälp med HUR de ska göra hemma hos sig. Ett av verktygen i BRÄNNPUNKTENS samtals-, och rörelsemetod är MittBpSamtal, som är ett enkelt verktyg att fånga problematiken och samtidigt inleda motiveringsarbetet kring de livsstilsförändringar som krävs.

Känner du dig redan inspirerad och vill komma igång nu genast, kan du ta del av dokument och filmer som finns på den öppna Barn och Ungdomssidan>>. De lösenords skyddade sidorna innehåller ytterligare fördjupning och är ett metod stöd för dig som gått vår grundutbildning.

NYHET nu utbildar vi även digitalt via ZOOM länk.

Anette Ekqvist är initiativtagare till BRÄNNPUNKTEN ideell förening och är en erfaren skolsköterska och samtalscoach. Hon har arbetat med metoden i 15 års tid. Anette berättar: ”I min vardag som skolsköterska använde jag BRÄNNPUNKTENS MittBpSamtal med goda resultat efter 1-3 träffar. Jag anser att vi kan göra mycket, vi som är i ”första linjen” och träffar dessa unga vid hälsosamtalen i årskurs 2, 4, 7 och på gymnasiet”.

MittBpSamtal finns i två varianter: BP IRL och BP IT. Vilken vill du använda?
BP IT: Ett enkel webbverktyg där eleven fyller i en enkät via dator samtidigt som du som skolsköterska handleder elev och föräldrar med stöd av webbverktyget. Till din hjälp har du ett handledningsmaterial. Frågorna utgår ifrån de fem blocken.
BP IRL: Riktar sig till dig som vill använda metoden men inte i dagsläget vill använda webbverktyget. BP IRL görs utan dator med hjälp av ett handledningsmaterial. Materialet bygger på motivationshöjande samtal med barnperspektivet, (motiverande samtal på Brännpunkts vis) och utgår ifrån de fem blocken.

Elever och föräldrar upplever verktyget som en kick-start för att komma igång med förändringsarbetet. Skolsköterskor upplever ett bra strukturerat verktyg som avlastar och inspirerar på ett positivt, enkelt och nytt sätt.