Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om hur vi har gjort det.

I vår nya integritetspolicy ser du tydligt vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, samt hur de används, sparas och skyddas. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktkommunikation från oss.

För att begära ut vilka personuppgifter vi har om dig, fyll i formuläret, som du hittar genom att klicka här.

Integritetspolicy Brännpunkten ideell förening

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Brännpunkten ideell förening samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Du kan även öppna denna sekretesspolicy här som PDF.

Vilken information samlar ni in om mig?

För att vi på Brännpunkten ideell förening ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (till exempel utbildningar, nätverksträffar, workshops m.m.), kommunicera med medlemmarna (inbjudningar till aktiviteter m.m.) samt hantering av webbverktyget BPIT.

När du anmäler dig eller gör en intresseanmälan till våra föreläsningar och utbildningar samlar vi in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på bästa möjliga vis. Detta inkluderar:

 • e-postadress,
 • namn,
 • telefonnummer,
 • arbetsplats,
 • eventuella kostönskemål.

Vår förening är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • föreningsadministration,
 • sammanställning av statistik och uppföljning,
 • utbildningar arrangerade av föreningen,
 • kontakt med medlem,
 • besök på vår hemsida,
 • publicering av material på hemsida och sociala medier.

Hur kommer ni att använda min information?

Vi kommer att använda informationen för att:

 1. Dela ut användarnamn till webbenkäterna BPIT (skickas via epost eller lämnas fysiskt).
 2. Maila ut information om t.ex. utbildningar, nätverksträffar, med mera.
 3. Skicka sms / ringa / skypea / maila vid grupphandledning och enskild handledning.
 4. Se till att dina kommentarer i kommentarsfält på hemsidan är synliga (om du godkänt detta).

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande). Fullgörande av tjänsteavtalet. Vi behöver Dina personuppgifter för att kunna erbjuda Dig tjänsten.

Om webbenkäterna BPIT

Våra webbenkäter för skol- och barnsjuksköterskor samlar inte in identifierbara personuppgifter. När en skol- eller barnsjuksköterska lägger in en klient (ett barn eller ungdom) generar systemet istället ett slumpmässigt nummer. Skol- eller barnsjuksköterskan skriver alltså aldrig in några namn eller personnummer på klienter på vår hemsida utan sparar bara det nummer hon har fått.

Insamling av statistik

När du besöker vår webbplats kan information samlas in som möjliggör statistiska analyser av surfbeteenden hos våra besökare i grupp. Detta sker med hjälp av verktyget Google Analytics som använder cookies som låter oss analysera surfdata. Dessa surfdata anonymiseras när de samlas in så att inget IP-nummer som kan identifiera dig personligen sparas. Med andra ord så kommer vi inte att se någon enskild besökares beteende på hemsidan och inga IP-nummer eller annan personlig data sparas.

Se mer i Googles sekretesspolicy: http://www.google.se/intl/sv/policies/privacy/

Mer om användning av Cookies

Läs mer här om hur vi använder cookies på webbplatsen.

Hur länge sparas min information?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis av om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår så kommer uppgifterna att raderas.

Information som vi använder för nyhetsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Notera: För att se våra videos behöver du välja att tillåta alla cookies. När du gör det kan information om din användning av videotjänsten YouTube komma att skickas till YouTubes servrar i USA. Dessa cookies används för att skicka information som hjälper YouTube att anpassa videokvalitet och annonsvisningar samt vilka YouTube-videos du har sett på webbplatsen och vilka användarpreferenser som du har ställt in i videospelaren. Mer information finns i listan över vår cookies som du kan finna här.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Var sparas min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vilka är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till Datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då att publicera den senaste versionen på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast 2020-12-28.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:
Brännpunkten ideell förening
c/o Moberg
RUNMARÖ Uppeby 447
130 38 Runmarö
Epost: hej@mittbp.se