Välkommen till Brännpunkten ideell förening


BRÄNNPUNKTENS Samtals- och rörelsemetod © ser allt från barnens och ungdomarnas perspektiv 100%

BRÄNNPUNKTEN var från början ett Arvsfonds projekt. Genom välbeprövade erfarenheter ursprunget ur att individ anpassa verktyg till barnen, ungdomarna och deras anhöriga, så växte samtals och bemötande metoden MittBpSamtal fram. Det skedde under åren 2005-2014 tillsammans med över 650 familjer när samverkan, engagemang och tvärvetenskap är som bäst. I Tyresö kommun med hela elevhälsa, Korpen idrottsförening, övriga föreningslivet, landstinget och fonder. År 2012 bildades Brännpunkten ideell förening.

Samtals metoden MittBpSamtal är ett enkelt verktyg för att fånga problematiken kring specifikt övervikt och fetma och leda motivationsarbetet mot de livsstilsförändringar som krävs. Sedan 2015 sprids metoden MittBpSamtal över hela landet till skolor/EMI och obesitasteam/BUMM. 2500st skolsköterskor och barnsjuksköterskor har hittills grundutbildats över hela Sverige.

Metoden handlar främst om bemötandetekniker som motiverar till livsstilsförändringar. Alla barn och ungdomar som vi i BRÄNNPUNKTEN mött under åren, vill ha hjälp med en kropp i balans. Med hjälp av mjuka kränkfria frågor om sin situation bubblar uttryck upp och önskningar om, en kropp som kan springa ikapp på rasten, en kropp som orkar hänga i klätterställningen, en kropp som kan välja vilka kläder den vill, en kropp som kan gunga högt utan att farten stoppas. Likaså vill föräldrar ha hjälp med HUR de kan gå tillväga i hemmiljön och de önskar även inspiration i HURET att stärkas i sitt ledarskap som föräldrar.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm genomförde år 2018 en pilotstudie på MittBpSamtal: ”Metod ger elevhälsan stöd i samtal om övervikt och fetma. Ungefär vart femte skolbarn i Sverige har övervikt eller fetma, vilket kan leda till både fysisk och psykisk ohälsa på kort och lång sikt. Mitt Brännpunktssamtal är ett samtalsstöd som utvecklats för att ge elevhälsan stöd i samtal med barn och föräldrar om matvanor och fysisk aktivitet. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) har utvärderat metodens genomförbarhet.” Vill du läsa mer om metoden i rapporten och En kvalitativ enkätstudie om utmaningar vid samtal om övervikt gjord av 341 st. personer som i sitt arbete möter barnen/familjerna.

Kopiera länkadressen nedan så kommer du lättast till CES hemsida och kan läsa mer: https://www.ces.regionstockholm.se/aktuellt/metod-ger-elevhalsan-stod-i-samtal-om-overvikt-och-fetma2/

Kopiera länkadressen för att hitta rapporten: https://www.ces.regionstockholm.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/rapporter-och-faktablad/2018.6-stod-till-elever-med-overvikt-rapport.pdf

Anette Ekqvist utbildar & föreläser


Initiativtagare till BRÄNNPUNKTEN ideell förening och innovatör till Brännpunktens samtals- och rörelsemetodik © 2009–2020. Erfaren skolsköterska och samtalscoach. Hon har arbetat med samtalsmetoden MittBpSamtal i 10 års tid och har arbetar på uppdrag av Handlingsprogram övervikt och fetma HPÖ 2026-2020 Region Stockholm.

Anette berättar: ”I min vardag som skolsköterska använder jag BRÄNNPUNKTENS MittBpSamtal med goda resultat efter 1-3 träffar. Jag anser att vi kan göra mycket, vi som är i ”första linjen” och träffar dessa unga vid hälsosamtalen i årskurs 2, 4, 7 och på gymnasiet”.
Vill du komma i kontakt med Anette?

Maila: anette@mittbp.se

Ring: 0761-731211

Lena Haglund


Arbetar som kommunikatör och har varit projektassistent i Brännpunkten. Lena är journalist och fotograf och har med världen som arbetsfält frilansat för TV, radio och olika tidningar i 30 år. Hon föreläser, arbetar som reseledare och speaker. Sedan åtta år driver hon även Runmarö SUP (Stand Up Paddling) och Yoga på Runmarö, där hon jobbar mycket med barn och ungdomar. Lenas vision i arbetet med Brännpunkten är att kunna bidra och hjälpa till genom sina många olika livserfarenheter. Inte minst med ordet som verktyg. Lena sitter med i styrelsen för Brännpunkten Ideell förening.

 

Annica Silvertun


Arbetade under våren 2019 som utbildningsadministratör för MittBPsamtal med syfte att göra metoden ännu mer användarvänlig för skolsköterskor och barnsjuksköterskor. Annica är utbildad barnsjuksköterska och har arbetat med barn och unga sedan 2006, varav de senaste sju åren som skolsköterska. Annica har under de senaste åren själv använt sig av MittBpSamtal och berättar: ”Nu finns äntligen en genomtänkt metod och fina verktyg för skolsköterskan att använda i det viktiga samtalet och det fortsatta motivationsarbetet för att hjälpa barn och unga som har övervikt. Jag är nu stolt över att kunna vara med och bidra till att vidareutveckla metoden och underlätta för skolsköterskorna i deras arbete”.

 

Stöd oss!

Alla kan göra något och alla bidrag gör skillnad. Hjälp oss att fortsätta detta viktiga arbete. Skänk en gåva på Bankgiro 826-0119. Tillsammans mot en bättre folkhälsa – En elev i taget.