Välkommen till Brännpunkten ideell förening


BRÄNNPUNKTENS Samtals- och rörelsemetod © är framtagen med 100% barn- och ungdomsperspektiv

En av delarna i metoden är MittBpSamtal, som använts sedan 2009 tillsammans med över 650 familjer. Det är ett enkelt verktyg för att fånga problematiken kring specifikt övervikt och fetma och leda motivationsarbetet mot de livsstilsförändringar som krävs. Sedan 2015 sprids metoden MittBpSamtal över hela landet till skolor/EMI och obesitasteam/BUMM. Cirka 800 skolsköterskor och barnsjuksköterskor har hittills grundutbildats i metoden. Metoden handlar främst om bemötandetekniker som motiverar till livsstilsförändringar. Alla barn och ungdomar som vi i BRÄNNPUNKTEN mött under åren, vill ha hjälp, ingen vi träffat vill vara för tung. Likaså vill föräldrar ha hjälp med ”HUR” de ska gå tillväga i hemmiljön.

Den andra delen i metoden är MinBpRörelse som ska utvecklas under 3 år (2018-2020) med syfte att stärka den fysiska, mentala och sociala hälsan hos barn och unga. MinBpRörelse är till för de som är nedstämda, svårmotiverade, deppiga, utsatta, smala och de som har övervikt eller diagnosen fetma. Dessa unga behöver lots, ledarskap, breddidrott och kreativa aktiviteter för att ges en chans att öka sin psykiska hälsa och finna sitt välmående via rörelseglädje och ett inkluderande föreningsliv.

Spridning av MittBpSamtal, inom Stockholms län och nationellt, sedan 2015

Anette Ekqvist


Initiativtagare till BRÄNNPUNKTEN ideell förening och innovatör till Brännpunktens samtals- och rörelsemetodik © 2009–2018. Erfaren skolsköterska och samtalscoach. Hon har arbetat med samtalsmetoden MittBpSamtal i 10 års tid och arbetar på uppdrag av Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ), Region Stockholm. Anette berättar: ”I min vardag som skolsköterska använder jag BRÄNNPUNKTENS MittBpSamtal med goda resultat efter 1-3 träffar. Jag anser att vi kan göra mycket, vi som är i ”första linjen” och träffar dessa unga vid hälsosamtalen i årskurs 2, 4, 7 och på gymnasiet”.
Vill du komma i kontakt med Anette? Klicka här>>

Läs om MittBpSamtal här>>

Ulrika Lingslunde


Arbetar som verksamhetsansvarig för projektet MinBpRörelse samt illustrerar Brännpunktens alla bilder. Hon har bred erfarenhet från offentlig, privat och ideell sektor och hon har deltagit i Brännpunktsarbetet sedan 2009. Ulrika har bland annat drivit eget företag inom organisations- och verksamhetsutveckling, arbetat på fritidsenhet på kommun samt nu senast som generalsekreterare för ett av 71 idrottsförbund inom Riksidrottsförbundet, Svenska Cricketförbundet. Ulrika är ansvarig för samverkans- och aktivitetsmodellen samt övergripande ansvarig för Rörelseföreningen.
Vill du komma i kontakt med Ulrika? Klicka här>>

Läs mer om MinBpRörelse här>>

Charlotte Bertilsson


Arbetar som aktivitetssamordnare i MinBpRörelse. Lotta har arbetat som lärare i idrott och hälsa samt psykologi i grundskolan och på gymnasiet i tolv år. Hon har även många års erfarenhet av föreningslivet i olika former då hon arbetat som idrottskonsulent på Korpen, ledare i triathlon för barn och ungdomar och som instruktör i olika motionsaktiviteter. Hon har också tävlat aktivt i triathlon, löpning och multisport. Lotta är ansvarig för drift, utbildning, ledare och samverkan i rörelseföreningen.
Vill du komma i kontakt med Lotta? Klicka här>>

Läs mer om MinBpRörelse här>>

 

Lena Haglund


Arbetar som kommunikatör och projektassistent i Brännpunkten, en dag i veckan. Lena är journalist och fotograf och har med världen som arbetsfält frilansat för TV, radio och olika tidningar i 30 år. Hon föreläser, arbetar som reseledare och speaker. Sedan åtta år driver hon även Runmarö SUP (Stand Up Paddling) och Yoga på Runmarö, där hon jobbar mycket med barn och ungdomar. Lenas vision i arbetet med Brännpunkten är att kunna bidra och hjälpa till genom sina många olika livserfarenheter. Inte minst med ordet som verktyg.
Vill du komma i kontakt med Lena? Klicka här>>

Läs mer om MttBpSamtal här>>

 

Annica Silvertun


Arbetar under våren 2019 som utbildningsadministratör för MittBPsamtal med syfte att göra metoden ännu mer användarvänlig för skolsköterskor och barnsjuksköterskor. Annica är utbildad barnsjuksköterska och har arbetat med barn och unga sedan 2006, varav de senaste sju åren som skolsköterska. Annica har under de senaste åren själv använt sig av MittBpSamtal och berättar: ”Nu finns äntligen en genomtänkt metod och fina verktyg för skolsköterskan att använda i det viktiga samtalet och det fortsatta motivationsarbetet för att hjälpa barn och unga som har övervikt. Jag är nu stolt över att kunna vara med och bidra till att vidareutveckla metoden och underlätta för skolsköterskorna i deras arbete”.
Vill du komma i kontakt med Annica? Klicka här>>

Läs mer om MttBpSamtal här>>

 

Stöd oss!

Alla kan göra något och alla bidrag gör skillnad. Hjälp oss att fortsätta detta viktiga arbete. Skänk en gåva på Bankgiro 826-0119. Tillsammans mot en bättre folkhälsa – En elev i taget.