MittBpSamtal – för dig som arbetar med barn och ungdomar med övervikt eller obesitas

”MittBpSamtal” är ett enkelt verktyg för elever/patienter som vill ha hjälp med sin övervikt eller obesitas. Verktyget upplevs som roligt av barnet/ungdomen samt ger dig som samtalsledare ett starkt stöd i de många gånger svåra samtalen. Metoden används i elevhälsan, barnläkarmottagningar och på vårdcentraler.

Metoden ger dig hjälp och konkreta tips på HUR du kan göra skillnad för de överviktiga/feta barnen på din skola. HUR du bemöter av överviktiga elever vid vågen/hälsosamtalet, HUR du ringer hem till förälder och berättar att kurvorna sticker i höjden, HUR du inspirerar till livsstilsförändring och HUR du stöttar att vidmakthålla nya vanor. MittBpSamtal är en metod med rötterna i MI.

MittBp.se är en digital plattform med stöd och handledningsmaterial för dig som samtalsledare, som underlättar för dig att arbeta med barnets perspektiv i fokus. MittBp.se riktar sig även direkt till familjerna och har en helt öppen del för dem att surfa runt på och hitta inspirerande självhjälpsmaterial, se mer om den delen här>>.

Om du är nyfiken på mer kunskap, gå in och kika på våra utbildningar här>>

Känner du dig redan inspirerad och vill komma igång nu genast, kan du ta del av dokument och filmer som finns på den öppna Barn och Ungdomssidan här>>. De lösenordskyddade sidorna nedan innehåller ytterligare fördjupning och är ett metod stöd för dig som gått vår grundutbildning.