Rekommendationer från ”Handlingsprogram för övervikt och fetma Region Stockholm” (HPÖ).

Samtalsmetoden MittBpSamtal följer HPÖ:s rekommendationer för barn och ungdomar med övervikt och fetma.
Rekommendationerna är framtagna för att stödja barn och ungdomar att förändra sina levnadsvanor:

  • Anta ett person- och familjecentrerat förhållningssätt.
  • Ansträng dig för att möta familjen där den befinner sig.
  • Lyssna aktivt och ställ öppna utforskande frågor.
  • Undvik att skuldbelägga eller ifrågasätta, lyssna istället efter uttalanden från familjen som leder i rätt riktning och tydliggör dessa.
  • Bekräfta varje framgång och styrka och ge barnet/ungdomen konkreta personliga råd, på ett sätt som gör familjen delaktig, exempelvis genom att aktivt efterfråga och bekräfta kunskap som familjen redan har.
  • Beakta Barnkonventionen i praktiken och arbeta för att stärka barnets rättigheter.