Här hittar du länkar till de rekommendationer och riktlinjer som MittBpSamtal tar stöd i, som t.ex. Handlingsprogram för övervikt och fetma Region Stockholm, Socialstyrelsens vägledning, Vårdgivarguiden kring FaR för barn och ungdom och farledare.se. 

Samtalsmetoden MittBpSamtal följer HPÖ:s rekommendationer för barn och ungdomar med övervikt och fetma.
Rekommendationerna är framtagna för att stödja barn och ungdomar att förändra sina levnadsvanor:

  • Anta ett person- och familjecentrerat förhållningssätt.
  • Ansträng dig för att möta familjen där den befinner sig.
  • Lyssna aktivt och ställ öppna utforskande frågor.
  • Undvik att skuldbelägga eller ifrågasätta, lyssna istället efter uttalanden från familjen som leder i rätt riktning och tydliggör dessa.
  • Bekräfta varje framgång och styrka och ge barnet/ungdomen konkreta personliga råd, på ett sätt som gör familjen delaktig, exempelvis genom att aktivt efterfråga och bekräfta kunskap som familjen redan har.
  • Beakta Barnkonventionen i praktiken och arbeta för att stärka barnets rättigheter.

Handledningsprogram övervikt och fetma

Här finns information om Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020, HPÖ, för Region Stockholm.

Läs om HPÖ här

Vägledning för elevhälsan

Socialstyrelsen och Skolverket har tagit fram en vägledning för att stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar.  

Läs vägledningen här

FaR för barn och ungdom

Här kan du få information om riktlinjer och rekommendationer för fysisk aktivitet till barn och ungdom.

Gå till Vårdgivarguiden

farledare.se

Här finns information om träning och aktiviteter för den som vill komma igång och bor i Stockholms län. Fyll i sökfälten enligt dina önskemål. Hemsidan riktar sig till både barn, unga och vuxna.

Gå till farledare.se

Du kan även hitta bra länkar som rör de fem blockens delar, dem hittar du här: