Klicka här för gå till enkätverktyget!

Webbenkäterna finns i tre versioner:

10+ | Från 10 år. Eller vid behov av en kortare version. | 17 frågor

Ungdom | Från 13 – 18 år. | 24 frågor

Återbesök alla åldrar | Samma enkät vid varje uppföljningssamtal. För 10-18 år.