Symbolspråket

Verktygslådan ger stöd för kommunikation via sinnen, bilder, upplevelser. En av de sex delarna är:

Symbolspråk bilder är vårt första språk. Att använda metaforer och symboler gör det lättare att minnas och förstå. Att rita en tidslinje och prata regelbundna måltider inspirerar. Att använda VAS-skala (0-10) är oerhört effektivt för att inte bara tala om symbolen vågen och prata energibalans.