Ritprata

Verktygslådans sex delar ger stöd för kommunikation via sinnen, bilder, upplevelser. En av de sex delarna är:

Ritprata kommer före ord.  Ge barnet/ ungdomen en penna och vitt blankt papper – säg ”Du, kan inte du rita hur du menar så har jag lättare att hjälpa dig”, d.v.s. be barnet beskriva det du försöker fånga. Bildspråket visar barnens känslor svart på vitt. Ingen vuxen kan säga emot eller lägga sina värderingar och tyckande i barnets bild. Det blir ett enkelt sätt för dig att beskriva samtalet genom att visa bilden. Eleven känner sig sedd och förstådd, det hela blir väldigt bra och läkande. Och tvärt om när du ritpratar på papper förstärks ditt budskap. Det blir ett möte och individanpassat.