Verktygslådan

Verktygslådan skapar olika vägar till kommunikation via sinnen, bilder och upplevelser. Vi människor börjar använda ord och språk vid 2-3 års ålder. En bild är personlig och säger mer än 1000 ord. Nedan kan du läsa mer om verktygslådans sex olika delar som hjälper dig i ditt viktiga samtal med barnen och de unga. Vill du veta mer om innehållet i verktygslådan − klicka på länkarna nedan.

Taktila sinnet är vårt beröringssystem. Nyttja denna fantastiska kraft genom en inbjudande mottagning och en stressboll. När bollen kramas utlöses hormonet oxytocin, vilket leder till en känsla av lugn och motverkar det motsatta hormonet adrenalin. Att göra lite hand- eller fotmassage kan få den mest tystlåtna att öppna upp och börja prata. Massera in ”må gott-smilisar” är en hit.

Ritprata kommer före berättelsen via ord. Ge barnet/ungdomen en penna och ett vitt blankt papper. Säg ”du, kan inte du rita hur du menar så jag har lättare att hjälpa dig”, d.v.s. be barnet i bild beskriva det du försöker fånga och förstå. Bildspråket visar barnens känslor svart på vitt. Ingen vuxen kan säga emot eller lägga sina värderingar och tyckande i barnets bild. Det blir ett enkelt sätt för dig att beskriva samtalet genom att visa bilden. Eleven känner sig sedd och förstådd, det hela blir en väldigt bra start och fungerar läkande för barnet. Det blir ett individanpassat möte där budskapet förstärks genom ritpratet.

Symbolspråk tillhör som sagt vårt första språk. Att använda metaforer och symboler gör det lättare att minnas och förstå. Att rita en tidslinje och prata regelbundna måltider inspirerar. Att använda VAS-skala (0-10) är oerhört effektivt för att inte bara tala om symbolen vågen och prata energibalans.

Kroppsspråk kommer före berättelsen via ord. En gest är lättare att minnas och förstå, så förtydliga dig via kroppsspråket. När du vill förstärka ett bra beteende – gör två tummar upp.  När du pratar om gränssättning, sätt upp handen som ett stopptecken. Att visa viktstopp genom en rak arm (ett rakt streck på tillväxtkurvan) fungerar både tydligt och hoppingivande.

Struktur är viktigt. Egenordinationen är en struktur som är lätt att följa. Snabba schemat är också en struktur som många tycker om. Det är skönt med struktur när man skall börja med nya saker, det är lättare att följa för alla. Äta mindre, röra på sig mer, tänka positivt och få peppning av anhöriga.

Egenordination – skräddarsydd ordination av barnet till barnet. När barnet själv får bestämma vilka förändringar en vill göra blir det ”min process” och det blir lättare för föräldrarna att stödja de nya hälsosamma vanorna. Det blir tydligt för alla och lättare att följa upp vid återbesöket. Obs! Fokusera enbart på att förstärka det som fungerat. Ny egenordination skrivs vid slutet av varje träff.