Egenordination

Verktygslådan ger stöd för kommunikation via sinnen, bilder, upplevelser. En av de sex delarna är:

Egenordination – skräddarsydd ordination av barnet till barnet. När barnet själv får bestämma vilka förändringar en vill göra blir det ’min process’ och det blir lättare för föräldrarna att stödja de nya hälsosamma vanorna. Det blir tydligt för alla och lättare att följa upp vid återbesöket. Obs! Fokusera enbart på att förstärka det som fungerat. Ny egenordination skrivs vid slutet av varje träff.