Vår nuvarande fantastiska aktivitetssamordnare, Veronica Thingvall, kommer inom kort avsluta sin tjänst hos oss då hennes längtan tillbaka till skolan och den dagliga kontakten med barn och ungdomar blivit för stark. Vi vill skicka ett stort och varmt tack till Veronica för all den kompetens, engagemang och glädje hon bidragit med under projektets första år och alltid med barnrättsflaggan i högsta hugg! Veronica, du ÄGER!

Vi söker nu en ny aktivitetssamordnare som tar över stafettpinnen och barnrättsflaggan och leder projektet vidare in i nästa fas. Vår nya medarbetare kommer vara med oss i arbetet och uppdraget från Region Stockholm att stärka den psykiska hälsan genom rörelse- och skaparglädje och bidra till en mer jämlik hälsa och en hållbar hälsosam livsstil för fler barn och unga inom Stockholms län.

Veronica skickar med några ord till vår nya aktivitetssamordnare: ”Nu har allt roligt dragit igång med full fart! Aktiviteter med barnen, kontakter med hemmen, planering och genomförande av aktivitetspass. Det är dags att få igång samverkan med föreningslivet och fortsätta att handleda och utbilda våra underbara unga ledare. Så spännande, allt fint som du som aktivitetssamordnare kommer att få vara med i att skapa för våra viktiga barn och unga!”

Låter detta spännande?
Läs mer om tjänsten här och skicka in ditt CV samt ett personligt brev.
Skicka din ansökan till: ulrika@mittbp.se senast 2019-06-09. Urval och intervjuer sker fortlöpande så vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om Brännpunkten
BRÄNNPUNKTENS Samtals- och rörelsemetod
© är framtagen med 100% barn- och ungdomsperspektiv

En av delarna i metoden är MittBpSamtal, som använts sedan 2009 tillsammans med över 650 familjer. Det är ett enkelt verktyg för att fånga problematiken kring specifikt övervikt och fetma och leda motivationsarbetet mot de livsstilsförändringar som krävs. Sedan 2015 sprids metoden MittBpSamtal över hela landet till skolor/EMI och obesitasteam/BUMM. Cirka 800 skolsköterskor och barnsjuksköterskor har hittills grundutbildats i metoden. Metoden handlar främst om bemötandetekniker som motiverar till livsstilsförändringar. Alla barn och ungdomar som vi i BRÄNNPUNKTEN mött under åren, vill ha hjälp, ingen vi träffat vill vara för tung. Likaså vill föräldrar ha hjälp med ”HUR” de ska gå tillväga i hemmiljön.

Den andra delen i metoden är MinBpRörelse som ska utvecklas under 3 år (2018-2020) med syfte att stärka den fysiska, mentala och sociala hälsan hos barn och unga. MinBpRörelse är till för de som är nedstämda, svårmotiverade, deppiga, utsatta, smala och de som har övervikt eller diagnosen fetma. Dessa unga behöver lots, ledarskap, breddidrott och kreativa aktiviteter för att ges en chans att öka sin psykiska hälsa och finna sitt välmående via rörelseglädje och ett inkluderande föreningsliv.

Läs mer om oss och Brännpunkten här>>