Tidningen Vårdfokus skriver idag om MittBpSamtal. Vi är så glada att få möjlighet att lyfta dels barn och ungas rättigheter till en kropp att trivas i samt dels skolsköterskornas svårigheter och möjligheter i sin många gånger stressade vardag. Som Anette säger i artikeln: ”samtidigt som jag brinner för att föra fram barnets perspektiv vill jag också ta ställning för skolsköterskorna. De vill väl, men har inte alltid de rätta förutsättningarna eller verktygen.” Hon har de senaste tre åren grundutbildat cirka 800 skolsköterskor och barnsjuksköterskor i samtalsmetoden MittBpSamtal och ser ett mönster av att många skolsköterskor idag är alltför belastade med administrativa uppgifter som stjäl tid från elevarbetet. Anette skulle önska att alla skolsköterskor som upptäcker övervikt hos barn hinner ligga lite steget före. Ringa upp föräldrarna direkt och berätta vad de pratat om. Bjuda in till besök på skolan för att ge stöd kring kost, självkänsla och motion.