Jag önskar sätta ljus på de tysta barn och ungdomarna samt deras familjer som lider av övervikt och hela paketet som följer med det. Jag önskar att detta forum kan sprida nytt ljus kring problematiken så att dessa härliga ungar kan få all hjälp att bli normalviktiga om de önskar det.

Jag har jobbat intensivt med detta i olika former under 10 år. Nu väljer jag att lyssna på mitt hjärtas höga röst om att våga hoppa och bli mer offentlig. Att börja lyfta på de tysta stenarna inom detta område.

Under mina 10 år som skolsköterska/metodutvecklare/projektledare har det varit väldigt magert med konkreta Samtalsverktyg för skolsköterskor, magert med utbildning. Ja, det har inte hänt speciellt mycket kring att kunna hjälpa dessa elever och familjer.

Kostnaden för ”fetma” i Sverige överstiger kostnaderna för trafikoffren. Senaste forskningen säger att vart fjärde barn lider av övervikt och varannan vuxen, denna statistik har ökat under de tio år jag varit verksamhet. Tidigare var det vart femte barn.

Det satsas på de yngre, men de större ungarna och tonåringarna där finns inte mycket hjälp att få. Jag har funderat många timmar och år kring detta, och i min värld så handlar det ofta om de tysta eleverna, de som inte hörs. Varför är det då så tysta? Jag tänker att det till stor del hänger ihop med väldigt mycket skam och skuld, dessa gamla uråldriga känslor som trycker undan röster.

Jag har länge tänkt på ”varför hörs inte den målgruppen jag värnar om?” ”Varför får de unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hjälp och de unga med självskadebeteenden?” Jo, de hörs och syns, överviktiga är bara i sin egna hopplösa situation.

”Vi väger och mäter utan att hjälpa på ett hållbart sätt” var det en skolsköterska som sa. Hon känner sig obekväm och att det är ett kränkande arbetssätt, ”eleven och familjen vet ju redan hur det ligger till. Det känns meningslöst när jag inte har verktyg att hjälpa familjen med”.

Av alla de unga i åldrarna 4-20 år, som varit del av Brännpunkten sedan starten 2009, är det ingen som trivts i sin kropp, alla jag ställt frågan ”Vill du ha hjälp?” har svarat ”JA!”.

Genom att börja SE dessa unga människor börjar du skapa hopp och de mår bättre redan efter ett hoppingivande samtal med konkreta verktyg att hantera sin situation. För mig är det ett kvitto som räcker långt, eller hur?

Så…. Här på bloggen ska jag försöka vara modig nog och med er hjälp, fina följare, hjälpa till att sprida röster från människor 0-100 år som kämpar med en kropp som är för tung. Välkomna!

Hjälp mig, du viktiga skolsyster! Skriv en rad om dina upplevelser eller om möten med elever som berör. Skriv om vad du önskar för att kunna göra ett bra jobb med de överviktiga eleverna samt föräldrar. Ni får vara anonyma om ni vill det. Vi kan önska vad vi vill – KÖR PÅ! Vi har en superbra Folkhälso- och idrottsminister som talar varmt om målgruppen, det gör mig så glad. Skriv, skriv, skriv så ska jag föra vår samlade kompetens och röster vidare.

Du värdefulla förälder skriv om hur det är för dig, om dina erfarenheter. Du som var överviktig som liten, anhöriga till överviktiga…. Skriv och berätta hur det kändes och ni får vara anonyma om ni vill det. Hjälp oss att hjälpa vår unga härliga generation!

Vi börjar här och vi börjar NU!