Hej, du viktiga samverkanspart!

Hej, du viktiga samverkanspart! Vi har glädjen att meddela att vi äntligen kan bli ett komplement för er, för att tillsammans kunna erbjuda barn och unga i Stockholms län möjligheten till stärkt psykiska hälsa med hjälp av rörelseglädje. Vi i Brännpunkten ideell förening har under många år arbetat