Rörelseglädje, skateboard och om att bryta normer

En del i projektet MinBpRörelse handlar om att bygga en rörelseförening där barn och unga får prova olika idrotter och hitta sin rörelseglädje. Föreningen är till för de mellan 6-20 år, några kommer vara nedstämda, andra svårmotiverade. Ytterligare några kommer vara deppiga, utsatta, smala eller vara barn och